Sponsrade länkar:

Posttraumatisk Stress

Be Sociable, Share!

  posttraumatisk stress kan åtgärdas

  Det finns många nya framsteg inom psykologi, psykoterapi och behandling, i kombination med eller utan mediciner för behandling av posttraumatisk stress. Förr sökte man inte hjälp för symptom som kommit efter trauman från en olycka, skada, attack eller annan traumatisk händelse, utan man led i det tysta.

  Många har den inställningen, att de är järnhårda och klarar allt och att uppsöka läkare är ett tecken på svaghet. Det är såklart inte sant, utan tvärt om, att söka hjälp för svåra saker är ett sätt att ta hand om sig och visar på en styrka. Med så många nya framsteg inom det medicinska området när det gäller psykologer, psykoterapeuter, kan du snabbt få hjälp att ta dig ur den onda cirkel som ett posttraumatiskt stress utgör.

  när du får behandling för ett posttraumatiskt stress syndrom, vare sig det är med kbt terapi eller annan form av terapi, kommer du att kunna arbeta, leva lyckligare och vara mer lugn än vad du kunnat på länge, kanske på flera år. Det är åtminstone en vanlig gång om dubara tar itu med dina problem.

  När man arbetar direkt med människor som har utsatts för ett sådant trauma att de inte kan fungera som de gjorde innan och de har misslyckats med att ta sig igenom det på egen hand, så krävs en gedigen kunskap och utbildning. Ta därför reda på att de terapeuter du anlitar är certifierade och gärna har rekommendationer av något slag. Bli inte heller nedslagen om du inte tycker om din terapeut eller känner att ni inte får bra kontakt. Det är inte alltid man träffar ”sin” terapeut eller psykolog med en gång. Det är inte ovanligt att man kanske måste söka upp en annan terapeut, eftersom det inte känns rätt. Så ge inte upp, det finns mycket effektiv hjälp för posttraumatisk stress, du kommer att bli frisk!

  Be Sociable, Share!

   Posted in mental träning Tagged with: ,

   Sponsrade Länkar

   Sök: